Pagina (302/500)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Chiddu chi purtava sta scaffarrata la porta sutta lu Palazzu riali, e abbannía: Chi bellu scavu! Cu' lu voli accattari!
      Giustu giustu affaccia lu Riuzzu e la Rigginedda. Lu Riuzzu dici: — «'Ntonia, lu vulemu accattari stu beddu scavu!» 'Ntonia, comu lu cori cci avissi parratu, nun cci dici nè sì nè no. Lu Riuzzu l'accattò, e lu fici purtari dintra pi galantaria.
      Veni la notti: lu Scavu era chiusu cu la chiavi di dintra, e comu si vitti 'nta la cammara di la Rigginedda, grapi pi nèsciri e fàricci la magaria. 'Ntonia, ch'era menza appinnicata,918 grida: — «Olà, olà!» Currinu li 'cammareri e nun vidinu a nuddu. Stà n'àutru pizzuddu, e lu scrùsciu si senti arreri: — «Olà, olà!» Ma li cammareri nun vidinu a nuddu, pirchì lu Scavu nun s'arriminava e paría 'na statua. A la terza vota, 'Ntonia s'adduna di tutti li musioni919 di lu Scavu, e comu grida olà! olà! lu fa attapanciari920 pi li manu e pi li pedi, e lu fa mettiri 'nta 'na gàggia di ferru. Allura mannaru la nutizia pi tutti li Rignanti; li Rignanti curreru tutti 'n Portugallu pri fàricci sivìzii a stu Scavu e scuttàrisi la vència di chiddu ch'avíanu patutu pi stu sciliratu cani. E tanti cci nni ficiru, e tanti cci nni dissiru ca lu Scavu nni muríu. Allura si fici 'na gran festa.
      Iddi arristaru filici e cuntentiE nui semu ccà e nni stricamu li denti.
      Palermo921.
     
      VARIANTI E RISCONTRI.
     
      Corre sotto vari titoli: Lu cavuliceiddaru, Palermo e Trapani; lu Malu cani, Cianciana; la Manu pagana, Villabate e Polizzi; la Manu virdi, Ficarazzi, Borgetto ec.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Fiabe novelle e racconti popolari siciliani
Volume Primo
di Giuseppe Pitrè
pagine 500

   

Palazzu Riuzzu Rigginedda Riuzzu Ntonia Riuzzu Scavu Rigginedda Ntonia Scavu Ntonia Scavu Rignanti Rignanti Portugallu Scavu Scavu Palermo Trapani Malu Cianciana Manu Villabate Polizzi Manu Ficarazzi Borgetto