Pagina (414/500)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      » — «Ora, cci dici idda, lassatimi vidiri comu jiti 'n capu la vèstia1221.» Ha pigghiatu e l'ha 'mmurdutu1222 cu la corda, e lu metti 'n capu la vèstia. Camina, camina, l'ha purtatu a lu palazzu e l'ha prisintatu a lu Riuzzu. Figuràmmuni la cuntintizza! Lu stummentu sunava dannu signali ca idda vinia. Comu fu scarricata la càscia, hannu 'ncatinatu lu Mau, hannu fattu nèsciri quattru liuna pi jillu a sfardari. Li liuna nni ficiru la mala minnitta1223.
      'Gnazia era cuntintuna di lu sò triunfu; li soru e li cugnati tutti ammussati, cà cci avianu misu tanti mali puncigghiuna, ma tutti 'nùtili. Lu Riuzzu arristò cu sò mugghieri cu l'aneddu, lu cavaddu e lu stummentu, e nuàtri semu ccà senza nenti.
      Salaparuta1224.
     
     
      VARIANTI E RISCONTRI.
     
      Vedine i riscontri nella nota al Tridicinu. Le male arti de' cognati e delle sorelle della giovane Regina sono affatto simili a quelle delle zie de' figli di Re Sonnu. Vedi la nov. XXXVI.
      XXXVI.
     
      Li figghi di lu cavuliciddaru.
      'Na vota cc'era un cavuliciddaru ca si chiamava lu zu Peppi. Chistu avia tri figghi fimmini, chi si campavanu cu lu filari. Un jornu 'nta di l'àutri cci morsi lu patri; ristaru sti tri picciotti suli. Lu Re a la sira java attintannu darreri li porti, e sintia 'na lutta 'nta tutti tri,1225 ca la granni dicia: — «S'io fussi mugghieri di lu Cridinzeri, c'un bicchieri d'acqua darria a biviri a tutta la Curti, e nni farria arristari:1226» Si vôta la secunna: — «E io si fussi mugghieri di lu Cunservaturi di la robba di palazzu, cu 'na balla di pannu vistiria a tutta la sirvitù e nni faria arristari.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Fiabe novelle e racconti popolari siciliani
Volume Primo
di Giuseppe Pitrè
pagine 500

   

Riuzzu Mau Gnazia Riuzzu Tridicinu Regina Re Sonnu Peppi Cridinzeri Curti Cunservaturi