Pagina (468/500)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      E falla com'era assira.»
      'Nta un vìdiri e svìdiri havi canciati li robbi e torna vistuta di casa. Vennu li soru: — «Ninetta, Ninetta, chi bedda festa! Cc'era dda signura d'assira ca t'assimigghiava tutta: l'occhi, li capiddi, la vucca, tutta, macari lu parrari. Aveva 'na vesta ca 'un l'aveva nuddu, e poi gioj e petri priziusi ca lucìanu comu li specchi.» — Ma chi mi cuntati a mia? cci dici Ninetta; io m'allienu1378 cu la mè grasta e 'un cercu nè festi nè balli.» — «Sì, ma domani assira cci ha' a vèniri...» — «Àutru pinseri non haju chi chistu!» cci arrispunni Ninetta. Ddoppu manciari si jeru a curcari.
      Lu 'nnumani assira Rosa e Giuvannina si visteru cu lu megghiu àbbitu novu chi cci avia purtatu sò patri, e jeru a la festa. Ninetta 'un ni vosi sèntiri nenti. Comu nisceru, idda curri nna la grasta:
      «Gràttula-beddàttula,
      Acchiana susu e vesti a Nina.
      E falla cchiù galanti ch' 'un era assira.»
      E subbitu fati 'n quantità: cu' la pettina, cu' la lava, cù la vesti. Ddoppu si metti 'n carrozza: a Palazzu. Sta vota li so' biddizzi eranu sparaggiati, e avia àbbiti e gioi ca 'un si nn'avianu vistu mai. Lu Riuzzu ch'avia statu cull'occhi a la via, comu la vidi cci dici: — «Signura, comu stati?» E idda cci arrispunni: — «Comu 'mmernu» — «Comu vi chiamati?» E ddocu fannu lu stissu discursu di l'autri siri.
      Abballanu, abballanu, cà era l'urtima sira; a la finuta idda s'assetta vicinu a sò patri e a li so' soru; e li so' soru 'un putianu cchiù di diri 'ntra iddi: «Chista è 'na stampa Ninetta!» Lu Re e lu Riuzzu la taliavanu puru: e quasi quasi ca a lu Riuzzu cci squagghiava1379. A 'na certa ura lu Re si la pigghia sutta lu vrazzu cu scusa di purtalla a 'n'àutra cammara pi fàricci pigghiari quarchi cosa.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Fiabe novelle e racconti popolari siciliani
Volume Primo
di Giuseppe Pitrè
pagine 500

   

Nta Ninetta Ninetta Ninetta Rosa Giuvannina Nina Palazzu Riuzzu Ninetta Riuzzu Riuzzu